Nyheder

20-6-21 Hvis vejret tillader det holder vi Sankt Hans-hygge på bålpladsen bag garagerne for enden af anden stikvej. Vi tænder grillen kl. 18.30 og bålet tænder vi på et tidspunkt mellem 19 og 20. Medbring godt humør og jeres egen grillmad.

9-5-21 I år holder vi igen vores fælles arbejdsdag og det bliver søndag den 20-6-21. Vi starter med at mødes kl. 10 ved garagerne for enden af anden stikvej. vi håber selvfølgelig at så mange som muligt vover at møde op trods corona. Efter arbejdsindsatsen sørger bestyrelsen for grillmad på bålpladsen, som tak for hjælpen. Vel mødt!

17-3-21 Der er omdelt girokort til betaling af grundejerforeningskontingent. I kan evt. lægge betalingen ind i jeres netbank som en fast betaling. Foreningens bankkontonummer (til indbetaling af kontingent – 700 kr. – senest 1.5.): reg. 1551 konto 1058525.

28-2-21 Der er lagt nyt regnskab op under fanen.

21-1-2021

Vi har modtaget nedenstående fra Rambøll:

I forbindelse kloakprojektet på Ved Kagså er der registreret fejl og mangler som nu skal udbedres. Vil du meddele dette til jeres grundejerforening.

Der vil derfor i den nærmeste fremtid pågå følgende arbejde:

  • Ændring af indkørsel fra Kagsåvej til Ved Kagså.
  • Ændring af fortov på trekanten udfor nr. 2, så det bliver mindre stejlt.
  • Pletvis opgravning og tilretning i systemet under jorden.

Hvis noget af arbejdet vil have betydning for de enkelte ejendomme, som f.eks. adgangsforhold vil borgeren få besked inden arbejdet udføres.

Hvis i skulle have brug for svar på evt. spørgsmål under udbedring af fejl og mangler bedes i kontakte mig pr mail eller telefon.

Med venlig hilsen
Michael Jægerfeldt
Kloakmester
Produktionsteknolog
1101192 – RWA-DK Waste Water Management 
D +45 51612600
M +45 51612600
mijf@ramboll.dk

15.11.20

Ny lovgivning på vej om private fællesveje:

http://vedkagsaa.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Private-faellesveje-1.pdf

22.7.20

Ang. parkering på vores vej og nye pæne fortove.

Vær opmærksom på at det pt. er jer selv der står for vedligeholdelse osv. af det stykke fortov og vej der er ud for jeres matrikel. Når vejlauget bliver oprettet bliver det stadig os i fællesskab, men de generelle regler omkring ansvar/forsikring forbliver nok uændrede.

Det er rigtig ærgerligt at vi allerede er nogen, der har fået knækket fortovsfliser.

Gladsaxe Kommunes regler for parkering:

Generelt Ved standsning eller parkering må du ikke holde på en måde så dit køretøjet er til fare eller ulempe for færdslen. Parkering skal ske i længderetningen, med mindre andet er anvist.

Parkering på fortov og cykelsti Du må ikke standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, helleanlæg, rabat og lignende. Det er dog tilladt for køretøjer under 3.500 kg totalvægt at standse eller parkere delvist på fortov, såfremt køretøjet ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

13.6.20 Vi springer vores fælles arbejdsdag over i år pga. Covid-19.

21.5.20

I løbet af sommeren vil alle, der færdes på stien ned til kollegiet – forhåbentlig – kunne glæde sig over en hel masse insektvenlige blomster, hvor der før bare var en græsplæne. Nu da skurvognene er væk og der skal sås nyt græs, smider vi lige nogle blomsterfrø ud på området også. Vi håber I vil sætte pris på det og glæde jer på insekternes vegne

19.4.20 Det er i år sidste gang vi omdeler girokort til betaling af kontingent til grundejerforeningen. Vi vil fremadrettet bede jer indbetale kontingent via bankoverførsel til vores konto i
Dansk Bank: Reg-nr.: 1551 – Kontonummer: 1058525
eller via Giroindbetaling +01 ‹ +1058525 ‹

30.3.20 OBS! Genbrugspladsen åbner igen for private fra den 31.3 kl. 11.

Pølsearrangementet den 11.3 er desværre aflyst pga. fare for Corona-virus!

2.3.20 Foreningens regnskab ligger nu på siden.

24.2.20 Foreningens Facebook-gruppe er nu åben igen.

19.12.19 Som de fleste nok har bemærket, kan vi nu igen komme til og fra Herlev via Kagsåvej. Kør forsigtigt, både af hensyn til dig selv og andre.

30.12.19 Vi har stadig mange rotter i området. Tjek også jeres biler!

Lukket for kommentarer.